Könyvelés

q
A megfelelő ingatlan-hozam kulcsa a profi pénzügyi kontroll.
Teljes körű pénzügyi beszámolókat készítünk, adó minimalizálási stratégiákkal és üzleti tanácsadói körrel rendelkezünk mind a magán, mind a vállalati ügyfeleink részére. Megfelelő tapasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy megjelöljük, mely kedvezmények igénybevételére jogosultak ügyfeleink, és minden szempontot figyelembe vevő adózási tervet készítünk.

Könyveléssel kapcsolatos szolgáltatásaink:


  • Könyvelés menedzsment
  • Cash flow elemzés
  • Vállalat-alapítás
  • Adóhaladéki ügyletek
  • Kiadási adatok elemzése és felülvizsgálata
Pénzügyi és adózással összefüggő szabályzatok készítése

Minden adó-, és könyvelési tanácsadó munkatársunk nyilvántartásban szereplő szakértő; emellett kedvező áron dolgozunk!


Adó szabályokról általánosságban


Magyarország és az országok többsége között létezik a kettős adózás elkerülésére irányuló megállapodás. Mit is jelent ez? Minden hivatalos szerződésben ez áll: az ingatlan tulajdonosa az ingatlan elhelyezkedése szerinti országban köteles az ingatlannal kapcsolatos adókat megfizetni (azaz, ha Önnek Budapesten van ingatlana, Magyarországon keletkezik utána adófizetési kötelezettsége). Az ilyen módon megfizetett adót alapesetben a többi ország is elismeri, azzal a kitétellel, hogy az ország, amelynek a tulajdonos az állampolgára, általában rendelkezik az esetleges adókülönbözet kiegyenlítése tekintetében. Azaz, amennyiben otthoni adókötelezettségét szeretné csökkenteni, érdemes Magyarországon fizetni az adót.

Minden, Magyarországon ingatlannal rendelkező tulajdonosnak (legyen az bármely típusú ingatlan, akár csak egy lakás), rendelkeznie kell magyar adóazonosítóval (adókártyával). Ez egy 10 jegyű szám, amely egy hitelkártya méretű kártyán van feltüntetve, további személyes adatok (név, születés helye és ideje) mellett. Fontos tudni, hogy amennyiben egy ingatlannak több tulajdonosa van, mindegyiküknek rendelkeznie kell adóazonosítóval.

Minden személy számára, akinek üzleti jellegű bevétele keletkezik (azaz: a fizetésén kívüli bevétel) kötelező az adószám (céges adószámnak is nevezik). Amikor egy bérlő számlát kér, csak a céges adószámmal rendelkezők tudnak hivatalosan számlát kiállítani. Ehhez az adó azonosító nem elég!

A naptári év végeztével minden személy, aki rendelkezett az adott évben bármilyen bevétellel, köteles Személyi Jövedelemadó Bevallást készíteni (Szja) az adóhivatal számára. Külföldi ügyfeleink számára általában a költségelszámolás módját javasoljuk, mert az ő esetükben ez általában praktikusabb. Az ingatlan tulajdonosa által megszerzett bérleti díjból minden, az év során az ingatlannal kapcsolatban felmerült és a tulajdonos által viselt költséget levonunk, úgy mint az ingatlankezelés, biztositás, javítások, vagy a magyarországi üzleti utak, stb. költségei. Egy viszonylag új és hasznos rendelkezés értelmében, az ingatlan értékére évi 2% értékcsökkenés is elszámolható – amelynek kiszámításához minden alkalommal elkérjük az aláirt adásvételi szerződést. Fontos tudni, hogy a költségeket hivatalos számlákkal kell igazolni, amelyeken fel van tüntetve az adófizető teljes neve és pontos magyarországi címe. A blokk nem elég! A befolyt bérleti díj és az igazolt költségek különbsége a bevétel, amely vonatkozásában az Szja az adott évre vonatkozóan 15%. Az Szja-t az adóhivatal részére kell befizetni.

Építményadó: Magyarországon a települések (városok, falvak, főváros) helyi önkormányzatainak jogában áll különadókat kivetni. Ezek egyike az építményadó. Budapest területén, a 6. kerületben kivétel nélkül minden lakástulajdonos köteles építményadót fizetni, míg más kerületekben csak az üzleti vállalkozásokat terheli ez az adó (sok külföldi állampolgár alapít céget Magyarországon amikor ingatlant vásárol Budapesten). Az építményadót évente kell megfizetni, az ingatlan mérete (négyzetméter) alapján. Az építményadó mértéke jelenleg 1500 Forint/m2 körül van – 5-6 évvel ezelőtt 600-700 Ft volt.

Kötelezettség: általános szabály szerint az adózással kapcsolatos ügyekben szigorú a szabályozás: az adófizető kötelezettsége az adott év + 5 éven át áll fenn.

Tennivalók: a továbblepéshez szükséges lépések:

  • legfontosabb személyes adatok regisztrálása (név, születési idő és hely, stb.), a meghatalmazás elkészítése érdekében (hogy az ügyfél nevében lehessen eljárni a különböző hivataloknál)
  • legfontosabb alapdokumentumok összegyűjtése (adásvételi szerződés, bérleti szerződések, számlák, stb.)
  • szükséges adózási dokumentumok beszerzése (magyarországi adóazonosító jel, adószám)
  • Szja előkészítése (illetve az építményadóé, amennyiben szükséges)
  • hivatalos magyar Adóigazolás beszerzése – annak érdekében, hogy az adófizető a saját hazája adóhatósága felé igazolni tudja az általa Magyarországon befizetett adót

Ügyfeleinkkel folyamatos kapcsolatban vagyunk az adó előkészítés során, hogy a legkedvezőbb feltételek mentén kerüljön megkötésre a megállapodás.

További fontos és hasznos információ:

A nemzeti adóhivatalnak jogában áll minden bankszámláról teljeskörű információt kérni – azaz bevételt eltitkolni szinte lehetetlen. Mindenképp kifizetődőbb megfizetni a személyi jövedelem adót -amely Európában itt az egyik legalacsonyabb-, mint kockáztatni egy esetleges adóellenőrzést: amennyiben ugyanis az adóhivatal be nem fizetett adót állapít meg, az adón felül további 100%-os bírságot és késedelmi kamatokat vethet ki, aminek az ismeretében sokkal olcsóbb jogszerűen és időben fizetni.

A személyi adók éves rendszerben működnek. Nyereség vagy veszteség következő évre való átvitelére nincs lehetőség: minden év lezárása a december, és minden januárral új időszak kezdődik.

Legfrissebb kiadó lakások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - www.ujszechenyiterv.gov.hu